DetailhandelsPlatform Vlaardingen

Het DetailhandelsPlatform Vlaardingen (DPV) is opgericht op initiatief van een aantal detaillisten, samen met de Kamer van Koophandel en (de afdeling Economische Zaken van) de Gemeente Vlaardingen. In het verleden waren winkeliers/detaillisten in Vlaardingen verenigd in kleine gebiedsgebonden verenigingen. In de zestiger/zeventiger jaren werden op initiatief van een aantal vooraanstaande Vlaardingse winkeliers en de KvK deze verenigingen gebundeld tot de 'Vlaardingse Middenstands Centrale' (VMC) - een organisatie die vooral bekend werd door haar fameuze 'December-acties' (altijd prijs met een speculaaspop, en een DAFje als hoofdprijs). De organisatie werd daarna eind zeventiger/begin tachtiger jaren 'gemoderniseerd' tot Organisatie Vlaardingse Ondernemers (OVO), waarin alle Vlaardingse winkelgebieden collectief lid en (ook bestuurlijk) vertegenwoordigd waren.
De OVO behartigde actief de belangen van de Vlaardingse winkeliers/detaillisten, met vele jaren slager Arie Wapenaar als voorzitter en (onze -nog- huidige) secretaris Arie Ouwendijk 'aan het roer'. Na het samengaan met het Industriële Kring Vlaardingen (IKV) tot 'IKV Ondernemend Vlaardingen' medio 2007, bleken vele winkeliers graag een aparte vertegenwoordiging te behouden, omdat er toch teveel 'cultuurverschillen' waren. De Kamer van Koophandel, gesteund door de Rabobank en de Gemeente Vlaardingen, hebben in de periode medio 2011 tot eind 2012 gewerkt aan de vorming van het DPV.

Begin 2013 heeft het huidige bestuur een stappenplan gedefinieerd, waarmee een nieuwe, duidelijk structuur werd aangegeven, met o.a. een goed contact met zustervereniging IKV-Ondernemend Vlaardingen, de Gemeente Vlaardingen, de Stadsprovincie en andere koepel-organisaties.
De Rabobank Schiedam Vlaardingen is in die periode een belangrijke ondersteunende partner geweest, evenals de KvK, die in de beginperiode de organisatie-vorming met raad, daad en de noodzakelijke financiën ondersteunde. Echter: in die periode concentreerde de Rabobank zich meer en meer op Rotterdam en was ook de Kamer van Koophandel aan ingrijpende veranderingen onderhevig, waardoor beide organisaties zich langzaam maar zeker uit hun (ondersteunende) bestuurdersrol moesten terugtrekken. Wel werden praktisch alle vergaderingen bijgewoond door afgevaardigden van de gemeentelijke afdeling Economische Zaken en soms ook door de wethouder EZ zelf, zodat er altijd goede afspraken over en weer worden gemaakt.

In 2014 is het bestuur verder gegaan met het stappenplan, waarvan de Koopzondagen en het Ondernemersfonds, alsmede de koppeling scholing en stage de meest belangrijke agendapunten zijn geweest. Van gemeentelijke zijde werd met regelmaat de Detailhandelsnota ingebracht, en eveneens de gemeentelijke ambitie om 'Vlaardingen derde winkelstad van de regio' te laten worden. In 2015 en 2016 houdt het DPV zich vooral bezig met het promoten van Vlaardingen als winkelstad, het koppelen van scholing aan winkels (stageplekken), goede bereikbaarheid en parkeergelegenheid bij de winkelcentra.
Medio 2016 constateert het bestuur samen met de aanwezige afgevaardigden vanuit de Vlaardingse winkelcentra, dat de meeste urgente zaken op dat moment goed geregeld zijn, en dat daarom de vergader-frequentie van het DPV een tandje lager mag. Ook bestuurders hebben het vaak toch al druk in het 'eigen' winkelcentrum, zodat vrijkomende tijd (DPV is nog steeds 'vrijwilligerswerk') zeer welkom is.
Wel wordt afgesproken de organisatie in stand te houden, zodat bij een 'calamiteit' de organisatie met één druk op de knop weer actief is. Secretaris Arie Ouwendijk bemant daarbij het 'secretariaat' dat de voorkomende zaken behandelt en zo nodig organiseert.

Geef een reactie