Ondernemersfonds

Het ondernemersfonds Vlaardingen (OFV) is opgestart in 2014. Het DPV heeft invloed binnen de werking van het fonds, omdat het bestuur van DPV vertegenwoordigd is in het bestuur van het OFV. Op de website van het OndernemersFonds Vlaardingen (www.ofvld.nl) vindt u meer informatie over de doelstellingen, trekkingsrechten en de aanvraagprocedures. Het DPV heeft daarmee ook een rol in de uitvoering van de procedures van het fonds.

Het OFV heeft de procedures gestroomlijnd en vergadert maandelijks over de aanvragen van de betrokken GebiedsGebonden Organisaties (GGO's): veelal de bestaande winkeliers-/ondernemersverenigingen in Vlaardingen. Het OFV heeft inmiddels met winkeliers-/ondernemersorganisaties in alle Vlaardingse wijken een GGO-overeenkomst gesloten. Op de website van het OndernemersFonds Vlaardingen is meer te lezen over de status van het fonds en de mogelijkheden welke het aan de verschillende GGO's biedt.

Enkele voorbeelden van winkelgebieden met een GGO (zie ook kaartje op de website www.ofvld.nl):

In 2017 is het besluit genomen dat het OFV in ieder geval voor 5 jaar door kan gaan. De Gemeente Vlaardingen heeft dit mogelijk gemaakt.

Stadshart eerste GGO in Vlaardingen

Het OndernemersFonds Vlaardingen heeft er voor gekozen om de in het trekkingsgebied opgebouwde trekkingsrechten (van de ondernemers binnen dat gebied) te laten behartigen door een gebiedsgebonden organisatie (GGO). Het Stadshart Vlaardingen (bundeling van alle deel-winkelcentra in het centrum) heeft als eerste GGO een overeenkomst gesloten met het OndernemersFonds Vlaardingen. Het DPV feliciteert het Stadshart met deze belangrijke stap voorwaarts.

Hoogstad als GGO

Ondernemersvereniging Hoogstad Vlaardingen heeft voor het Hoogstad-gebied de GGO-overeenkomst getekend. Ook hier is in een openbare vergadering met de aldaar gevestigde ondernemers een start gemaakt met het maken van plannen (begroting) waarin het realiseren van een goed werkend digitaal communicatiemiddel (waaronder een nieuwe website) een eerste gezamenlijk project is. Voor meer informatie: info@suusinuitvoering.nl Naast het portaal heeft Hoogstad ook een blog waar veel nieuwe items op worden vermeld.

De Loper als GGO

Winkeliersverenigingen De Loper (oude winkelcentrum) en De Nieuwe Loper hebben zich gezamenlijk aangemeld om als GGO op te gaan treden in het GGO gebied binnen en direct rond het winkelcentrum. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretaris Peter Schipper (Expert Schipper) op de Loper.