Gemeenteraad is voor de koopzondagen

Nieuws on 11 Dec , 2014

Gemeenteraad stemt voor!!

Na een weloverwogen proces heeft de Vlaardingse gemeenteraad ingestemd met het vrijgeven van de koopzondagen.
Het DPV heeft goed samengewerkt met het IKV en heeft gekozen om zorgvuldig contact te onderhouden met alle politieke geledingen binnen Vlaardingen. Na een zorgvuldig onderzoek en goed overleg met alle betrokken partijen heeft Vlaardingen de koopzondagen vrijgegeven.

Het bestuur van het DPV wil met name het bestuur/voorzitter van de IKV - Ondernemend Vlaardingen bedanken voor de ondersteuning in dit proces - en daarnaast natuurlijk de Gemeenteraad van Vlaardingen, die zich heeft gerealiseerd dat -wanneer nodig- een aantal bedrijfstakken hiermee een betere concurrentiepositie krijgt ten opzichte van de ons omringende gemeenten (waar men de 'zondag-open-besluiten' al langer laat plaatsvinden op de plek waar die het meest verantwoord genomen kan worden, nl. door de winkeliers/ondernemers zélf). Immers: economisch kan een ondernemer zelf het beste bepalen wanneer hij zijn verkopen het beste laat plaatsvinden. In andere branches is een maandelijkse openstelling vaak voldoende (zeker in de kleinere (familie-)bedrijven), waar het beste beoordeeld kan worden of een openstelling (ook vanuit sociaal oogpunt) zinvol of verantwoord is of niet.
Vandaar ook dat de 'politiek' niet echt bang hoeft te zijn dat er een totale 24/7-uursopening zal ontstaan. Met het genomen politieke besluit kunnen ondernemers in elk geval zélf bepalen waarmee hun (voort)bestaan het beste gediend is...