Aanmelden GGO

Nieuws on 20 Mar , 2015

Winkelcentra financieel meer armslag !

Het OndernemersFonds Vlaardingen werd opgericht in 2013 en heeft voor z.g. GebiedsGebonden Organisaties (GGO) sedert 2014 zgn. 'trekkingsgelden' beschikbaar, welke zijn opgebouwd uit van o.a. de Vlaardingse ondernemers (dus ook de winkeliers) ontvangen 'opslag' op de Onroerend Zaak Belasting, zoals die door de gemeente is geheven bij eigenaren en gebruikers (niet-woningen).
Per stadsdeel (winkelcentrum of bedrijventerrein) is een opgebouwd trekkingsrecht (= in dat gebied opgebracht bedrag) beschikbaar. Elke ondernemer kan 'in vereniging' over zijn opgebouwde rechten beschikken, welke zijn vastgesteld in een begroting en 'bij meerderheid van stemmen' zijn goedgekeurd. Hiervoor is het belangrijk om aangesloten te zijn bij een GGO (GebiedsGebonden Organisatie).

Alle Vlaardingse winkelcentra/winkeliersverenigingen hebben zich inmiddels aangemeld. Indien u nadere informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat, zodat we u verder kunnen helpen: dpv@ouwendijk.nl
Vanuit het DPV heeft Arie Ouwendijk tevens zitting in het dagelijks bestuur van het OndernemersFonds Vlaardingen (OFV), dat de uitkering van de beschikbare gelden regelt.